Nền Tảng Loyalty Marketing Toàn Diện

Utop.io là nền tảng hỗ trợ chuyển đổi lưu lượng mua sắm thành dữ liệu khách hàng hữu ích nhằm tạo cơ sở xây dựng hệ thống người dùng trung thành thông qua cơ chế tích – tiêu điểm & các chiến dịch marketing cá nhân hoá tự động

Nền Tảng Loyalty Marketing Toàn Diện

Nhiều doanh nghiệp đã và đang sử dụng nền tảng của Utop trong hoạt động phát triển và chăm sóc khách hàng

Hãy để Utop giúp bạn

Gia tăng lượt khách hàng đăng ký thông tin tới doanh nghiệp


Thông qua hệ thống công cụ đa dạng kích thích khách hàng tham gia đăng ký nhận tin để dễ dàng tổng hợp & phân tích được chân dung người dùng một cách hiệu quả và chính xác nhất.
Tiếp cận độc quyền nguồn khách hàng từ hệ sinh thái tập đoàn FPT & Utop.

Gia tăng lượt khách hàng đăng ký thông tin tới doanh nghiệp

Gia tăng lượt khách hàng đăng ký thông tin tới doanh nghiệp

Phân tập khách hàng mục tiêu

Phân tập khách hàng mục tiêu

Phân tập khách hàng mục tiêu


Dựa vào thông tin đăng ký được gửi đến, khách hàng sẽ được phân loại dựa trên hành vi mua sắm, thói quen tiêu dùng,... từ đó có cơ sở đưa ra định hướng tiếp cận, chăm sóc khách hàng hiệu quả, giúp tăng trưởng doanh thu.

Xây dựng lòng trung thành với những chiến dịch gắn kếtTăng cường tương tác giữa khách hàng với thương hiệu nhờ chuỗi chiến dịch marketing 1-1 hiệu quả giúp duy trì liên kết tại các điểm chạm, tăng trưởng doanh thu & xây dựng lòng trung thành từ khách hàng.

Xây dựng lòng trung thành với những chiến dịch gắn kết

Xây dựng lòng trung thành với những chiến dịch gắn kết

Kết quả từ Khách hàng

Tìm hiểu cách Utop giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu bằng cách phát triển dữ liệu khách hàng và xây dựng lòng trung thành.

Tìm hiểu cách Utop giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu bằng cách phát triển dữ liệu khách hàng và xây dựng lòng trung thành.