Phân tập khách hàng

Phân tập nhóm khách hàng mục tiêu

Phân bổ khách hàng thành từng nhóm riêng biệt dựa trên phân tích về hành vi tiêu dùng để tổng quát được bức tranh chân dung khách hàng hoàn chỉnh, từ đó cá nhân hoá các chiến dịch truyền thông nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng thành công và sự yêu thích, trung thành từ khách hàng.

Phân tập nhóm khách hàng mục tiêu

Phân nhóm khách hàng có đặc điểm chung với nhau thông qua phân tích hành vi tiêu dùng, và đề xuất những tập khách hàng có đặc điểm tương tự đó nhằm tối ưu chiến dịch 1-1 cho từng nhóm đối tượng.

Phân tập khách hàng dựa trên thuộc tính có sẵn

Phân tập khách hàng dựa trên thuộc tính có sẵn

Phân tập khách hàng dựa trên thuộc tính có sẵn


Xác định và gom nhóm đối tượng mục tiêu của bạn với hệ thống tiêu chí đa dạng và chi tiết: sở thích, nhân khẩu học, thói quen mua sắm… hoặc dựa trên hành vi tiêu dùng của khách hàng: sản phẩm yêu thích cụ thể, sử dụng mã giảm giá, giá trị đơn hàng trung bình...

Xây dựng tập khách hàng theo tiêu chí đặc biệt


Bạn có thể tuỳ ý xây dựng bộ tiêu chí phù hợp để phân chia tệp khách hàng theo từng loại hình kinh doanh hoặc mục tiêu của chiến dịch sắp tới.

Xây dựng tập khách hàng theo tiêu chí đặc biệt

Xây dựng tập khách hàng theo tiêu chí đặc biệt

Đề xuất tập khách hàng mới tiềm năng

Đề xuất tập khách hàng mới tiềm năng

Đề xuất tập khách hàng mới tiềm năng


Dựa trên dữ liệu nguồn khách hàng mẫu, đề xuất thêm tập khách hàng mới có thói quen mua sắm tương tự hoặc đáp ứng được những tiêu chí cụ thể, từ đó giúp mở rộng thị phần khách hàng cho thương hiệu.

Để Utop chỉ bạn cách tiếp cận đúng khách hàng tại đúng thời điểm.

Để Utop chỉ bạn cách tiếp cận đúng khách hàng tại đúng thời điểm.