Báo cáo

Báo cáo nhanh chóng và hiệu quả

Tổng hợp báo cáo hiệu quả hoạt động một cách nhanh chóng và đầy đủ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn khi nắm được bức tranh tổng quan về tình hình kinh doanh.

Báo cáo nhanh chóng và hiệu quả

Kiểm soát hiệu quả hoạt động của bạn nhờ những chỉ số báo cáo cụ thể theo thời gian thực.

Tối ưu thiết lập với dữ liệu theo thời gian thực

Tối ưu thiết lập với dữ liệu theo thời gian thực

Tối ưu thiết lập với dữ liệu theo thời gian thực


Tham khảo chỉ số báo cáo thời gian thực để kịp thời điều chỉnh kịch bản tương tác nhằm tăng tính hiệu quả và toàn diện trong từng chiến dịch.

Đánh giá chính xác về hiệu quả hoạt động chiến dịch từ các nguồn


Nắm bắt chân dung khách hàng từ dữ liệu báo cáo để xây dựng cơ sở cho những điều chỉnh trong tương lai, tối ưu hoá chiến lược tiếp cận khách hàng nhằm tăng trưởng doanh thu, nâng cao ROI.

Đánh giá chính xác về hiệu quả hoạt động chiến dịch từ các nguồn

Đánh giá chính xác về hiệu quả hoạt động chiến dịch từ các nguồn

Đăng ký nhận những thông tin hữu ích về các hoạt động đang triển khai để kết nối tốt hơn với khán giả của bạn.

Đăng ký nhận những thông tin hữu ích về các hoạt động đang triển khai để kết nối tốt hơn với khán giả của bạn.