Dành cho doanh nghiệp Dành cho người dùng

Promotion Engine

Công cụ để tự động hóa các hoạt động chăm sóc – hậu mãi với khách hàng thông qua đánh giá & khảo sát.

Duy trì tốt chất lượng dịch vụ

Kiểm soát chất lượng dịch vụ kịp thời, cái thiện điểm yếu, tăng cường điểm mạnh nhằm tăng chất lượng dịch vụ. Giữ chân khách hàng cũ.

Hỗ trợ hoạt động SEO/SEM của doanh nghiệp

Nội dung liên quan đến sản phẩm do người dùng tạo sẽ giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm tự nhiên và điểm chất lượng của doanh nghiệp trên GG.

Tích Hợp Dữ Liệu Khách Hàng

Utop cung cấp API để giúp bạn kết nối và chia sẻ thông tin từ bất kỳ nguồn bên thứ ba nào. Sau khi đồng bộ hóa, Doanh nghiệp có thể xây dựng các chiến dịch tương tác mạnh mẽ dựa trên nền tảng này.

Xây dựng Chiến Dịch Khuyến Mãi

Xây dựng chương trình khuyến mãi với các mẫu chương trình khuyến mãi có sẵn. Cấu hình các quy tắc khuyến mãi phù hợp với từng tệp KH với cơ chế Cấu hình động trên nền tảng lowcode của Utop.

Tối Ưu Hóa Chiến Dịch

Xác định quy tắc vận hành của chiến dịch. Xây dựng điều kiện để quản lý thời điểm, hành động và đối tượng tham gia chương trình khuyến mãi.

Theo Dõi và Đánh Giá Hiệu Suất Chiến Dịch

Đánh giá trực tiếp hiệu suất của các chương trình khuyến mãi qua các biểu đồ trực quan để khám phá dữ liệu đáng tin cậy, tạo nền tảng cho những chiến dịch hiệu quả trong tương lai.

Thế Mạnh Của Utop

Simple Operation

Đa dạng mẫu nội dung (tin nhắn/ email) để đảm bảo mọi thông điệp đều phù hợp với thương hiệu.

Thao tác đơn giản

Tự động thu thập đánh giá từ khách hàng vào thời điểm thích hợp trong hành trình của họ.