Dành cho doanh nghiệp Dành cho người dùng

Với việc sử dụng công nghệ AI trên dữ liệu từ hàng triệu hoá đơn tại hơn 2700 cửa hàng toàn quốc, Uscan giúp quét và nhận diện hoá đơn bán lẻ chỉ trong 2s với độ chính xác cao, vượt trội

Độ chính xác cao

Khả năng trả về dữ liệu chính xác lên tới 95% ngay cả trên những mẫu hoá đơn bị mờ, nhàu.

Phát hiện gian lận

Phát hiện các trường hợp gian lận, bất thường bằng AI trong quá trình quét hoá đơn nhằm sử dụng tối ưu ngân sách khuyến mãi.

Khả năng phủ rộng

Khả năng xử lý mọi loại hình hoá đơn tại tất cả hệ thống, chuỗi bán hàng tại Việt Nam giúp tăng độ phủ chương trình nhanh trên toàn quốc.

Xây dựng chiến dịch thu thập dữ liệu khách hàng thông qua quét hoá đơn bán hàng với 3 bước đơn giản

Bước 1: Thiết lập dữ liệu đầu vào

Huấn luyện hệ thống cách thức thu thập dữ liệu thông qua các trường thông tin cần lấy dựa trên các mẫu hoá đơn khả dụng:

  • Địa điểm mua hàng
  • Loại mặt hàng
  • Giá trị đơn hàng
  • ...

Bước 2: Kiểm thử

Tiến hành thử nghiệm các thiết lập đã xây dựng, điều chỉnh sai sót và hoàn thiện quy tắc vận hành.

Bước 3: Tích hợp hoạt động hậu mãi và chăm sóc khách hàng

Tích hợp các chương trình hậu mãi và tương tác với khách hàng thông qua hệ thống công cụ đa dạng được cung cấp bởi nền tảng Utop.