U-SCAN

Công cụ U-Scan

Nền tảng tự động giúp xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi của nhãn hàng dựa trên hoạt động quét và truy xuất thông tin trên hoá đơn bán lẻ tại kênh Thương mại hiện đại (MT). Từ đó giúp thu thập thông tin khách hàng 1 cách chính xác, chi tiết – cơ sở dữ liệu cho các chiến dịch marketing 1:1 về sau.

Công cụ U-Scan

Với việc sử dụng công nghệ AI trên dữ liệu từ hàng triệu hoá đơn tại hơn 2700 cửa hàng toàn quốc, Uscan giúp quét và nhận diện hoá đơn bán lẻ chỉ trong 2s với độ chính xác cao, vượt trội.

Độ chính xác cao
Độ chính xác cao

Khả năng trả về dữ liệu chính xác lên tới 95% ngay cả trên những mẫu hoá đơn bị mờ, nhàu

FRAUD DETECTION
FRAUD DETECTION

Phát hiện các trường hợp gian lận, bất thường bằng AI trong quá trình quét hoá đơn nhằm sử dụng tối ưu ngân sách khuyến mãi.

Độ phủ rộng
Độ phủ rộng

Khả năng xử lý mọi loại hình hoá đơn tại tất cả hệ thống, chuỗi bán hàng tại Việt Nam giúp triển khai chương trình nhanh, độ phủ trên toàn quốc.

Bước 1: Thiết lập dữ liệu đầu vào

Bước 1: Thiết lập dữ liệu đầu vào

Bước 1: Thiết lập dữ liệu đầu vào


Huấn luyện cho hệ thống cách thức thu thập thông tin qua các trường thông tin cần lấy dựa trên các mẫu hoá đơn khả dụng:

  • Địa điểm mua hàng
  • Loại mặt hàng
  • Giá trị đơn hàng…

Bước 2: Kiểm thử


Tiến hành thử nghiệm các thiết lập đã xây dựng, điều chỉnh sai sót và hoàn thiện quy tắc vận hành.

Bước 2: Kiểm thử

Bước 2: Kiểm thử

Bước 3: Tích hợp hoạt động hậu mãi và chăm sóc khách hàng

Bước 3: Tích hợp hoạt động hậu mãi và chăm sóc khách hàng

Bước 3: Tích hợp hoạt động hậu mãi và chăm sóc khách hàngTích hợp các chương trình hậu mãi và tương tác với khách hàng thông qua hệ thống công cụ đa dạng được cung cấp bởi nền tảng Utop.

Kết quả từ Khách hàng

Tìm hiểu cụ thể hơn cách Utop giúp bạn thu hút và phát triển dữ liệu khách hàng.

Tìm hiểu cụ thể hơn cách Utop giúp bạn thu hút và phát triển dữ liệu khách hàng.