Dành cho doanh nghiệp Dành cho người dùng

Thu thập đánh giá khách hàng

Công cụ để tự động hóa các hoạt động chăm sóc – hậu mãi với khách hàng thông qua đánh giá & khảo sát.

Tận dụng tối đa những đánh giá sản phẩm của bạn để tăng cường việc giữ chân khách hàng.

Duy trì tốt chất lượng dịch vụ

Kiểm soát chất lượng dịch vụ kịp thời, cái thiện điểm yếu, tăng cường điểm mạnh nhằm tăng chất lượng dịch vụ. Giữ chân khách hàng cũ.

Hỗ trợ hoạt động SEO/SEM của doanh nghiệp

Nội dung liên quan đến sản phẩm do người dùng tạo sẽ giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm tự nhiên và điểm chất lượng của doanh nghiệp trên GG.

Gia tăng khách hàng mới

Xây dựng sự tin tưởng của KH với thương hiệu thông qua các đánh giá tích cực, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng mới.