Dành cho doanh nghiệp Dành cho người dùng

Nhiều doanh nghiệp đã và đang sử dụng nền tảng của Utop trong hoạt động chăm sóc khách hàng

Hơn 3 triệu người dùng tham gia chương trình loyalty trong 3 tháng
Thông qua việc xây dựng kênh quatangunilever.com như một nền tảng chăm sóc khách hàng thân thiết, Unilever có cơ sở thấu hiểu về hành vi và thói quen mua hàng của người tiêu dùng, giúp đội ngũ marketing có thể xây dựng chương trình loyalty và các chương trình retargeting tương tác cá nhân hóa với người dùng.