Tích Hợp

Tối ưu hoá các chiến dịch truyền thông với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các đối tác của Utop

Utop hỗ trợ tích hợp các công cụ bạn sử dụng để tối ưu doanh thu và giữ chân người dùng.

Tối ưu hoá các chiến dịch truyền thông với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các đối tác của Utop

Trải nghiệm tích hợp đa nền tảng với kho dữ liệu được kết nối trực tiếp với hệ thống công cụ,
không yêu cầu di chuyển hoặc sao chép dữ liệu, giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt hơn.

Thiết lập
Thiết lập

Thiết lập chiến dịch một cách đơn giản, triển khai nhanh chóng với việc tích hợp dữ liệu khách hàng vào các nền tảng, công cụ truyền thông.

Thống nhất
Thống nhất

Xây dựng đánh giá tổng thể và đầy đủ về chân dung khách hàng thông qua hợp nhất dữ liệu thu về từ các kênh truyền thông, từ đó có sự thay đổi chiến lược tiếp cận phù hợp để tối ưu ROI.

Tiện dụng
Tiện dụng

Tích hợp hệ thống để đơn giản hoá quy trình làm việc và tinh chỉnh các chương trình tiếp thị của bạn mà không cần di chuyển dữ liệu.

Các đối tác đã tích hợp

Email Service

OTT Message Service

Data Service

Kết quả từ Khách hàng

Tìm hiểu cách Utop giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu bằng cách phát triển dữ liệu khách hàng và xây dựng lòng trung thành.

Tìm hiểu cách Utop giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu bằng cách phát triển dữ liệu khách hàng và xây dựng lòng trung thành.