Khả Năng Truyền Tải

Tương tác, chăm sóc khách hàng của bạn một cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi với một nền tảng

Utop cung cấp hệ thống tích hợp toàn diện các nền tảng truyền tin và công cụ tương tác khác nhau, thao tác đơn giản giúp bạn tập trung hơn vào nội dung tương tác với khách hàng của mình.

Tương tác, chăm sóc khách hàng của bạn một cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi với một nền tảng

Khả năng tích hợp nhiều công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu hoá thao tác vận hành,
dễ dàng tập trung tương tác với Khách hàng của mình.

Quản lý toàn bộ chiến dịch theo thời gian thực, bao gồm từ Giám sát hiệu suất đến Theo dõi lưu lượng các nguồn hoạt động của doanh nghiệp

Quản lý toàn bộ chiến dịch theo thời gian thực, bao gồm từ Giám sát hiệu suất đến Theo dõi lưu lượng các nguồn hoạt động của doanh nghiệp

Quản lý toàn bộ chiến dịch theo thời gian thực, bao gồm từ Giám sát hiệu suất đến Theo dõi lưu lượng các nguồn hoạt động của doanh nghiệp

Danh sách nền tảng và kho công cụ tương tác tích hợp phong phú giúp bạn trao đổi và giữ trò chuyện với Khách hàng một cách thuận tiện nhất

Danh sách nền tảng và kho công cụ tương tác tích hợp phong phú giúp bạn trao đổi và giữ trò chuyện với Khách hàng một cách thuận tiện nhất

Danh sách nền tảng và kho công cụ tương tác tích hợp phong phú giúp bạn trao đổi và giữ trò chuyện với Khách hàng một cách thuận tiện nhất

Tìm hiểu cách Utop giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu bằng cách phát triển dữ liệu khách hàng và xây dựng lòng trung thành.

Tìm hiểu cách Utop giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu bằng cách phát triển dữ liệu khách hàng và xây dựng lòng trung thành.